اصل نظارت همگانی بر حکومت در قرآن
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دانشگاه سمنان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی